مستند توران خانم و پیدا شدن یک نامه گمشده دیگر از کاشف قاره آمریکا

15 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی دیگر از نسخه های باقیمانده از نامه کریستف کلمب در مورد کشف قاره آمریکا پیدا شد و مستند توران خانم کاری از رخشان بنی اعتماد و مجتبی میرتهماسب پخش اینترنتی موفقی داشت.