مصری ها برای رای دادن به قانون اساسی آماده می شوند

24 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصری ها برای رای گیری در مورد پیش نویس قانون اساسی آن کشور آماده می شوند، سندی که در صورت تصویب رای دهندگان مصری، چارچوب سیاسی و حقوقی آینده آن کشور پس از سقوط محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر را تعیین می کند. گزارش از شپول عباسی.