مصرف الکل و رانندگی

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از بازداشت دو هزار و ۹۰۰ راننده مست در تهران طی سال ۱۳۹۴ خبر داد. به نظر شما چه نوع مجازاتی مناسب رانندگان مست است؟