مصرف الکل در ایران

12 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا تجربه مصرف الکل داشته‌اید؟ کیفیت نوشیدنی الکلی چقدر برایتان مهم است؟ ممنوعیت مصرف الکل چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟