مصر مناسبات خارجی اش را گسترش می دهد

22 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک هیات عالی رتبه روسیه وارد مصر شد. دیداری که می تواند نشان از تغییر متحدان مصر داشته باشد که اخیرا مناسباتش با آمریکا دچار تنش شده است. ولی برخی از تحلیلگران بر این باورند که اگر مصر روابط خارجی اش را گسترش دهد، این می تواند مزیتی برای همه طرفهای ذینفع باشد.