مصر: بحران داخلی، بن بست منطقه ای

28 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوی سیامک دهقانپور با مهمان های منتخب افق: امير طاهری، روزنامه نگار و كارشناس امور خاورميانه؛ حسن هاشميان، تحلیلگر مسائل دنيای عرب؛ حسین علیزاده، دیپلمات ارشد پیشین ایران در دفتر حافظ منافع ايران در قاهره