مصر بدنبال کمک از کشورهای عرب حوزه خليج فارس

14 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که با ادامه آشوب سیاسی مصر اقتصاد کشور رو به رکود می رود قاهره چاره را در کمک گرفتن از کشورهای ثروتمند عرب حوزه خلیج فارس جستجو می کند.