مشکلات سیستان و بلوچستان

07 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل محرومیت‌ها و مشکلات سیستان و بلوچستان چیست؟ به عنوان یک شهروند ایران چقدر نسبت به مشکلاتی که در سیستان و بلوچستان وجود دارد، آگاهید و به آنها توجه می‌کنید؟