مشکلات ناشنوایان در ایران

11 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر ناشنوا هستید و یا در میان خانواده و دوستان خود فرد ناشنوایی را می‌شناسید، از مشکلات و موانع مشارکت اجتماعی ناشنوایان در ایران بگویید. هفته گذشته هفته جهانی ناشنوایان بود و به تازگی جمعی از ناشنوایان ایرانی در تجمعی از عدم به کارگیری‌شان در مشاغل دولتی انتقاد کردند.