مشکلات نابینایان در ایران

24 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر نابینا هستید و یا در میان خانواده و دوستان خود فرد نابینایی را می‌شناسید، از مشکلات و موانع مشارکت اجتماعی نابینایان در ایران بگویید.