مشکلات کشتی ایران در رقابتهای جهانی

27 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا فتاحی که در رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان بعنوان نمانیده فدراسیون کشتی ایران در بلغارستان حضور داشت در گفتگو با علی عمادی، کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا، از مشکلات کشتی گیران ایرانی بدلیل بی پولی فدراسیون، در رقابتهای برون مرزی گفت