مشکلات جانبازان

01 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جانبازان کسانی هستند که در راه دفاع از کشورشان دچار معلولیت شده اند. آنان برای ادامه زندگی به کمک نیاز دارند. در حالی که در سالهای اخیر کم توجهی به این قشر به حدی رسیده که بخشی از آثار سینمایی ایران به دفاع از آنان و تشریح وضعیت شان اختصاص یافته. مهمترین مشکلات جانبازان چیست