مشکلات هزاران پناهجو و پناهنده ایرانی در ترکیه

10 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تخمین زده می شود که بیش از ده هزار پناهجو و پناهنده ایرانی در ترکیه بسر می برند که تقریبا همه آنها بخاطر مشکلات مختلف میکوشند در کشوری دیگر اسکان یابند. بیژن فرهودی به یکی از شهرهای محل تجمع موقت این ایرانیان رفته و این گزارش را تهیه کرده است.