مشکلات دسترسی به دارو در ایران

31 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما با مشکل گرانی و کمیابی داروهای مورد نیازتان مواجه شده‌اید؟