مشکلات دسترسی به دارو در ایران

03 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما مشکل گرانی و کمیابی داروهای مورد نیازتان مواجه شده‌اید؟ آیا تغییری در پوشش بیمه‌ای شما در مورد داروها رخ داده است؟