مشکلات بیماران خاص

09 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

اگر از خانواده بیماران S.M.A هستید از مشکلات خود بگویید. آیا با مشکل کمبود دارو یا تجهیزات در روند درمان خود و نزدیکانتان مواجه شده‌اید؟