مشکلات ایمنی محیط کار در بنگلادش

07 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنگلادش، یک سال پس از فروریختن ساختمانی که جایگاه چند کارگاه تولید پوشاک بود، و 1129 قربانی به جای گذاشت، هنوز با مشکلات ایمنی محیط کار، و پیامد های ناگوار آن فاجعه درگیر است.