مشکل شراب ساز کريمه پس از الحاق به روسيه

11 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این شراب سازی 136 ساله ، زمانی ، در امپراطوری روسیه قرار داشت و برای رقابت با شراب های گاز دار فرانسوی شروع به تولید شراب های گاز دار کرد. اما پس از الحاق کریمه به روسیه با مسائل جدیدی روبرو شده است. این کارخانه قدیمی شراب سازی دولتی، اکنون که کریمه از اوکراین جدا شده باید در بازار روسیه به رسمیت شناخته شود. کارخانه شراب سازی نوی اسوت Novy Svet که ، به معنی دنیای جدید است ، باید روی کمک مالی روسیه حساب کند.