مشارکت سیاسی در ایران و موانع آن

21 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسیر پیشرفت سیاسی برای شما در ایران چگونه است؟ آیا امکان کاندیداتوری در انتخابات و یا فعالیت انتخاباتی به نفع کاندیدای مطلوبتان را دارید؟