مشارکت مستقیم در انتخاباتی غیر مستقیم

15 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما و میت رامنی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برگزاری مناظره های انتخاباتی را یکی پس از دیگری انجام دادند، مناظره ای که در آن نامزد ها توانستند دیدگاه هایشان را بطور مستقیم با راًی دهندگان آمریکائی در میان گذارند، برای توجیه نظرات خود با رقیب به بحث و جدل بپردازند، تفاوت ها را توضیح دهند، نقاط ضعف برنامه های طرف مقابل را بر شمارند و از همه مهم تر آن که بتوانند برتری خود را بر دیگری در چارچوب حل مشکلات اقتصادی و بیکاری به شهروندان آمریکائی بقبولانند.