مسائل ایمنی سایت ها در ایران؛ هک اطلاعات ۲۰ میلیون ایرانی مشترک ایرانسل

23 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هر روز تعداد بیشتری از مردم از اینترنت برای پرداخت صورت حسابهای برق و آب و گاز و نقل و انتقالات بانکی استفاده می کنند. آیا از ایمنی سایت هایی که برای پرداخت صورت حساب های خود به آنها مراجعه می کنید اطمینان دارید؟ آیا تا به حال اطلاعات شخصی شما مورد سوء استفاده قرار گرفته؟