مسافرت های نوروزی، سفرهای داخلی و خارجی

04 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر شما از ساکنان شهرهای میزبان هستید، رفتار توریست ها با شما چگونه بوده است؟ همچنین اگر شما از مسافران نوروزی هستید، رفتار میزبان ها با شما چگونه بوده است؟ به عنوان کسی که به مسافرت نوروزی می رود عناصر مهم شما برای یک سفر لذت بخش چیست ؟