مسافر کنجکاو –ویلیامزبرگ

04 اردیبهشت 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرمان های سلطنتی٬ دولت های جدید٬ کلاه های ظریف زنانه.... کریستین ون بلکلند ما را به دیدار از ویلیامزبرگ و آمریکای مستعمراتی می‌برد.