مسافر کنجکاو – شهر کبک

11 اردیبهشت 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک شهر زیبای فرانسوی در شمال آمریکا٬ با دیواری بزرگ و قلعه‌ای بزرگتر... کریستین ون بلکلند ما را به دیدار از شهر کبک در کانادا می برد.