مسافر کنجکاو - رم

07 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از پیتزا و پاستا تا پانتئون و میدان های عمومی، از دوران باستان تا همین امروز ... در این برنامه کریستین ون بلُکلند ما را به دیدار از نقاط دیدنی شهر رم در ایتالیا می برد.