مسافر کنجکاو - کوتور

13 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهری زیبا که در طول تاریخ، تحت حکمرانی رومی ها، روم شرقی، ونیزی ها، ناپلئون، امپراتوری اتریش–مجارستان و حالا جمهوری مونته نگرو بوده... در این برنامه کریستین ون بلُکلند ما را به دیدار از نقاط دیدنی شهر کوتور می برد.