مسافر کنجکاو – کریسمس در اطریش

14 فروردین 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مراسم کریسمس و بازارهای آن در اطریش ویژگی های خاصی دارند... کریستین ون بلکلند ما را به دیدار از این مراسم و بازارها می برد.