مسافر کنجکاو -کپنهاگ

14 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرزمین پادشاهان، تاج ها، قلعه ها، افسانه ها و پارک های تفریحی اصیل، محل بندرگاه ها، شاه ماهی، هملت و هانس کریستین اندرسن... در این برنامه کریستین ون بلُکلند ما را به دیدار از نقاط دیدنی شهر کپنهاگ در دانمارک می برد.