مسافر کنجکاو – گلاسکو

28 فروردین 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معماری های زیبا و مردمانی صمیمی.... کریستین ون بلکلند ما را به دیدار از شهر گلاسکو در اسکاتلند می‌برد.