مسافر کنجکاو – فروشگاه‌های لندن

21 فروردین 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاونت گاردن٬ لیدن‌هال مارکت٬ هرودز و... کریستین ون بلکلند ما را به دیدار از فروشگاه‌های تاریخی و مدرن لندن می‌برد.