مسافر کنجکاو

27 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

چمدانتان را ببندید و با این مسافر کنجکاو با دید خاصش همراه شوید. او شما را به مشهورترین و جذاب‌ترین اماکن تاریخی در کشورهای مختلف جهان می برد.