مسابقه سالانه بهترين نان فرانسوی «باگت»

25 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاریس نه تنها بقول برخی عروس شهرهای جهان و مرکز مد و هنر دنیا است بلکه بهترین نان باگت را نیز تولید می کند. برنده بهترین باگت سال اين امتياز را بدست می آورد که مصرف نان کاخ اليزه، مقر رییس جمهوری فرانسه، را با این نان ویژه فرانسوی تزیین کند.