مسابقات جهانی موهای صورت

13 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ده ها مرد از سراسر جهان با ریش و سبیل هایی متفاوت در مسابقات جهانی موهای صورت که در آلمان برگزار شد، شرکت کردند. گزارش از احمد فرحبخش.