مرز ميان شوخى و توهين

21 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بار دیگر حرکتی که قرار بود طنز آمیز باشد و به خنده و شوخی بیانجامد، باعث دلگیری شد و احساس توهین شدگی. به نظر شما آیا برنامه فیتیله مرز میان شوخی و توهین را مخدوش کرده ؟ چرا برخی از انواع شوخی های زننده در میان مردم رواج دارد؟ چگونه می توان از نتایج منفی این نوع شوخی های زننده جلوگیری کرد؟