مریخ در این هفته در نزدیک‌ترین فاصله خود از زمین قرار دارد

06 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مریخ در این هفته در نزدیک ترین فاصله خود از زمین قرار دارد. آخرین باری که دو سیاره چنین به یکدیگر نزدیک بودند پانزده سال پیش بود. این نزدیکی فرصت با ارزشی برای ستاره شناسان ناسا در سازمان هوافضانوردی ایالات متحده است تا این سیاره سرخ و به ویژه توفان خاکی روی آن را مطالعه کنند.