مروری بر زلزله در ايران

12 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روز بيست و يکم مرداد، دو زمين لرزه نسبتاً شديد قلب استان آذربايجان شرقی را لرزاند، صدها نفر را به کام مرگ کشاند و هزاران نفر را آواره کرد. در اين گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا مروری بر تاريخ زلزله در ايران کرده است.