مروری بر گزارش سال ۹۵ صدای آمریکا | علی جوانمردی از کولبران می‌گوید: کودک و پیر همه به دنبال یک لقمه نان

29 آذر 1398