مروری بر دیدگاه جهانی جشن هنر شیراز

19 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انجمن آسیا در نیویورک از هفته پیش نمایشگاهی برگزار کرده است درباره هنر مدرن ایران که از ششم سپتامبر شروع شده و تا پنجم ژانویه ۲۰۱۴ ادامه خواهد داشت.