مرتضوی همچنان در سازمان تامین اجتماعی باقی ماند

03 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با حکم دولت سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در سازمان تامین اجتماعی خواهد ماند. دیوان عدالت اداری پیش از این حکم به برکناری او داده بود. کشمکش دولت با مجلس و دستگاه قضایی ایران بر سرماندن او بر ریاست این سازمان همچنان ادامه دارد. گروهی از نمایندگان مجلس قرار است در همین رابطه طرح استضاح وزیر کاررا دنبال کنند. گزارش از کوروش صحتی.