مرکز آمار: مسکن ۵۳ درصد گران شده است

25 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرکز آمار ایران از افزایش چشم گیر قیمت زمین و مسکن در تهران خبر داد. هم زمان کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه و نتایج مذاکرات ایران با غرب را در نوسان نرخ مسکن تاثیر گذار می داند. گزارش از وفا آذربهاری.