مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

01 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه های ایران بحثهائی را به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها توسط دولت روحانی اختصاص داده و عمدتا پیرامون گران شدن سوخت و مخصوصا بنزین و قیمت تخمینی حدس هايی زده اند. گزارش از سارا فردا.