مرغ بیش از هفت هزار تومان و دلیل افزایش قیمت ها

23 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قیمت مرغ از مرز هفت هزار تومان گذشت . این درحالی است که کمبود این کالای مصرفی و عدم مدریت صحیح در توضیع سازمان یافته آن ، نارضایتی هایی را در بین شهروندان ایرانی به دنبال داشته است . همکارم احمد باطبی گزارشی در همین خصوص که با هم میبینیم .