معرفی شهر دمشق در ايالت مريلند آمريکا

14 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در چند ايالت آمريکا به شهرهايی برمی خوريم به نام «دمشق». يکی از اين شهرها در ايالت مريلند قرار دارد با جمعيتی برابر چهار هزار نفر.