معرفی مستندی درباره نوآم چامسکی

17 آذر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فيلم جديد ميشل گوندری «آيا مرد بلند قامت خوشبخت است؟» درباره آثار و افکار نوآم چامسکی، زبان شناس و فيلسوف راديکال آمريکايی است. نقد و بررسی از بهنام ناطقی.