معرفی منصور غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت علوم

02 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آیا منصور غلامی گزینه مناسبی برای وزارت علوم است؟ دلیل اعتراض دانشگاهیان به انتخاب او چیست؟ چرا رهبر جمهوری اسلامی روی وزیر علوم حساسیت ویژه دارد؟