معرفی كتاب تنيده در هزارتوی زمان و كتابهای بدون ناشر

06 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فيروزه فرجادنيا كتابش تنيده در هزارتوی زمان را معرفی می كند. در قسمتی از برنامه هم در مورد كتابهايی می گوييم كه ناشر نداشتند اما پرفروش شدند.