معرفي كتاب نژادپرست نيستم اما..، مجموعه شعرهايی در مورد زندگی بوميان استراليا

27 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگو با شكوفه كاوانی مترجم كتاب نژادپرست نيستم اما...، يادی از لوركا و تلاش برای رمزگشايی از اسرارآميزترين كتاب دنيا