معرفی كتاب خانه اجاره ای و كتاب جديد اورهان پاموک

03 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ماريا تبريز پور كتابش خانه اجاره ای را معرفی می كند، نگاهی داريم به كتاب جديد اورهان پاموک و ياد می كنيم از معمار پرآوازه زاها حديد