معرفی كتاب گوی و چوگان و زنی كه داستان عشقش به پناهجوی ايرانی را كتاب كرد

09 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گوی و چوگان تاريخچه چند هزار ساله ورزش چوگان را تصوير می كند، خرس پادينگتون نماد پناهجويان و زنی فرانسوی كه داستان عشقش به پناهجوی ايرانی را تبديل به كتاب كرد.