معرفی كتاب در خلوت چمدان ها، كافكای مسخ شده و اپليكيشن تندخوانی

04 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گفتگو با مژگان قاضی راد نويسنده و پزشک ايرانی در مورد كتاب در خلوت چمدان ها، مجسمه مسخ شده كافكار در پراگ و اپليكيشن تندخوانی كتابهای قطور غير داستانی.